Opisy Przypadków

Poniżej znajdziecie opisy przypadków, które zostały przygotowane w oparciu o nasze doświadczenia warsztatowo-treningowe. Język angielski był tutaj obowiązkowy, ponieważ docelowo były one przeznaczone dla Innerfire w ramach dorocznej rewalidacji instruktorów WHM.

W chwili obecnej mamy tutaj tylko jedno studium przypadku, choć postaramy się, aby ich liczba tutaj wzrosła i aby nie opierały się wyłącznie na WHM, ale i na tym, co do WHM wnosi styl życia Aristos Tropos.