Ekspozycja na zimno

Ekspozycja na zimno…

Jako integralna część stylu życia Aristos Tropos oraz  Metody Wima Hofa, ekspozycja na zimno jest nierozerwalnie połaczona z praktyką codzienną, z codziennym treninigiem i codzienną terapią…

Odpowiednie sekcje, dotyczące obu technik, gdzie Aristos Tropos stanowi praktyczną implementację Metody Wima Hofa, zostały opisane poniżej.