Badania Naukowe

Metoda Wima Hofa i Nauka

Naukowe wsparcie dla Metody Wima Hofa od początku stanowiło bardzo istotny element zwłaszcza potwierdzający jej wiarygodność w oczach świata zachodniego.

Aby przeczytać wprowadzenie do Metody Wima Hofa, zajrzyjcie do tej sekcji.


Badania naukowe związane z Metodą Wima Hofa

Jak wspomnieliśmy, sam twórca metody, Wim Hof, od zawsze był bardzo zainteresowany tym, aby jego metoda miała podwaliny naukowe i że nie jest jedną z wielu teorii opartych na czarnej magii, a sprawdzoną empirycznie i naukowo uwiarygodnioną metodą rozwoju całościowego człowieka. Dlatego też Wim zawsze chętnie bierze udział w coraz to nowych ekperymentach naukowych, aby lepiej odkryć i ukazać światu to, czego doświadczalnie odczuwa każdy, kto tę metodę praktykuje. Jednym z celów Wima jest pokazanie, że niewiarygodne fakty są tak naprawdę bardzo głęboko wiarygodne! A prawdę mówiąc, im bardziej niewiarygodne fakty, tym lepiej… 🙂 Do tej pory jednymi z największych odkryć było pokazanie, że przy tzw. 'autonomiczne’ systemy nerwowy i odpornościowy, mogą być rozwijane i sterowane, czyli tak naprawdę nazwanie ich 'autonomicznymi’ przestaje mieć sens… czyli większość książek medycznych powinna zostać napisana na nowo, uwzględniając to właśnie niewiarygodne odkrycie. Wim z całą stanowczościa (i powtarzalnością) pokazał, że potrafi kontrolować swój system nerwowy i odpornościowy, żeby zwalczać choroby, poprawić swój metabolizm komórkowy, a co najważniejsze, że potrafi nauczyć innych, aby mogli czynić to samo! Trzeba przyznać, że ta metoda działa i to bardzo skutecznie, a instruktorzy WHM są na pewno tego żywym przykładem (między innymi), włączając oczywiście nas samych, koncentrujących się na WHM w połączeniu z innymi technikami samorozwoju człowieka.

Większość z artykułów i publikacji na temat Metody Wima Hofa została opublikowana w języku agnielskim i jest przytoczona na platformie WHM w sekcji Science. Dla Waszej wygody zostały one poniżej przytoczone i zlinkowane bezpośrednio na naszej stronie Aristos Tropos.

 List: Blood tests during meditation and breathing exercises in New York prowadzone przez Dr. K. Kamler & G. Stewart (2009)

 Artykuł: The Influence of Concentration/meditation on Autonomic Nervous System Activity and the Innate Immune Response: A Case Study; Autorzy: M. Kox, M. Hopman, P. Pickkers. et al. – Radboud University Medical Center (2012)

 Artykuł: Voluntary Activation of The Sympathetic Nervous System and Attenuation of the Innate Immune Response In Humans; Autorzy: M. Kox, P. Pickkers et al. – Radboud University Medical Center (2014)

 Artykuł: Controlled Hyperventialtion After Training May Accelerate Altitude Acclimatization; Autorzy: G. Buijze, M.T. Hopman (2014)

 Artykuł: Frequent Extreme Cold Exposure and Brown Fat and Cold-Induced Thermogenesis: A Study in a Monozygotic Twin; Autorzy: J. Vosselman, W.D. van Marken-Lichtenbeld – Maastricht University Medical Center (2014)

Rozdział: Biology Now – Endocrine and Immune systems – Testing the Iceman (2015)

 Artykuł: The Role of Outcome Expectancies for a Training Program Consisting of Meditation, Breathing Exercises, and Cold Exposure on the Response to Endotoxin Administration: a Proof-of-Principle Study; Autorzy: H. van Middendorp, M. Kox, P. Pickkers, A.W.M. Evers – Radboud University Medical Center (2015)

 Artykuł: “Brain over body”–A study on the willful regulation of autonomic function during cold exposure. Autorzy: Otto Muzik, Kaice T.Reilly, Vaibhav A.Diwadkar (2018); interpretacja i streszczenie (po angielsku) tutaj.

Dodatkowe artykuły naukowe

TUTAJ, na naszej stronie anglojęzycznej www.aristos.org.uk, w sekcji „Other Science Specific Knowledge” znajduje się zestaw większości artykułów (w języku angielskim), które stanowią dopełnienie artykułów podanych powyżej. Są one w wielu przypadkach związane nie bezpośrednio i wyłącznie z WHM, a z praktyką oddychania, w tym głębokiego oddychania i hiperwentylacji, jak również z szeroko pojętą ekspozycją na zimno.